CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MÔI TRƯỜNG ETM

Hồ sơ xin cấp phép xả thải

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang hết sức nghiêm trọng, môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhất là nguồn nước thải từ các nhà máy, phân xưởng thải ra môi trường mà không qua kiểm định cấp phép. Nhằm đảm bảo nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như để bảo vệ nguồn nước, việc thành lập dự án, hồ sơ xả thải là điều hết sức cấp bách. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xử lý nước thải, ETM.,JSC sẽ giúp quý doanh nghiệp lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước.
 
Hồ sơ xả thải vào nguồn nước là quá trình đánh giá và phân tích ảnh hưởng trực tiếp của nguồn nước thải đến môi trường nước. Từ quá trình đánh giá đó mà doanh nghiệp tư vấn sẽ đưa ra các biện pháp xử lý nước thải nhằm đảm bảo cho nước thải trước khi được xả ra môi trường đạt tiêu chuẩn xả thải của bộ TNMT.
 
Quy trình lập hồ sơ xả nước vào nguồn nước của ETM.,JSC
 • Khảo sát thực tế và thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập báo cáo.
 • Tiến hành lấy mẫu và đo đạc.
 • Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.
 • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
 • Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước thải đến môi trường xung quanh.
 • Lập các sơ đồ khảo sát.
 • Tổng hợp số liệu, hoàn thành đề án báo cáo.
 • Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Việc quản lý các hoạt động  xả nước thải vào nguồn nước ngày càng được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Cơ khí môi trường ra đời nhắm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước một cách nhanh nhất.
--------------------------------------
Website: www.cokhimoitruong.com.vn
 
Các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty:
 • Xử lý khí thải
 • Xử lý nước cấp
 • Xử lý nước thải
 • Quan trắc môi trường
 • Cơ khí công nghiệp
 • Xử lý môi trường
 • Cơ khí xây dựng
 • Tư vấn môi trường
 • Nâng cấp sửa chữa hệ thống XLMT

Đăng ký nhận bảng tin

Quý khách vui lòng nhập thông tin dưới đây để được tư vấn miễn phí các lĩnh vực liên quan đến môi trường.
0904 921 518